+3630 633 29 17
info@alapozoterapiak.com*
hu en fr

30 órás Homloklebeny tréning

Homloklebeny tréning: Módszer gyermek és felnőtt idegrendszer prefrontális lebeny területének, egyéb agyi területekkel való összeköttetéseinek aktiválására és fejlesztésére

30 órás akkreditált képzés

Alapítási engedély száma: 27282-124/2016.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002401

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000251

A képzés csak végzett (vizsgálat vizsgát is teljesített) Alapozó Terapeuták számára érhető el!

A továbbképzést tartja:  Hofferné Dér Edit

A program leírása:

Agyunk olyan, mint a test többi része abból a szempontból, hogy ha nem foglalkozunk a karbantartásával, akkor bizony renyhévé, lustává, alacsony teljesítőképességűvé válik. Ezt a módszert arra fejlesztettük ki, hogy segítsen kialakítani, kibontani azokat a képességeket, készségeket, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyermekek (és felnőttek) az iskolai feladatokban (életben) megfelelően teljesítsenek. Olyan strukturált gyakorlatokat csinálunk, amivel agyunk teljesítőképességét, rendszerező képességét, sebességét jelentősen javíthatjuk. Megtanítjuk figyelmüket egyszerre több dolgon hatásosan rajta tartani, vagy éppen a külső ingerek kizárásával egy dologra összpontosítani. A program során a mozgást, a beszédet és a gondolkodást kötjük össze olyan gyakorlatokkal, amik a homloklebenyünket intenzíven ingerlik és fejlesztik. Pozitív hatással vannak a gondolkodási folyamatokra az idegrendszeri hálózat megerősítésére, és új kapcsolatok létrehozására. A homloklebeny agyunk azon része, ami felelős, többek között, a gondolkodás, a tervezés, a problémamegoldás, a beszéd, az izomzat akaratlagos mozgatása, az érzelem és a személyiség bizonyos aspektusaiért, valamint a bejövő ingerek osztályozásáért.

A programunk hatására jelentősen javul a memória, a figyelem, és a mozgás összerendezettsége. Fejlődik az egyensúly és a testi-lelki rugalmasság. A gondolkodási folyamat összetettsége megnő, fokozódik a kreativitás. Képesek leszünk gyorsabban, hatékonyabban változtatni és változni, igazodni a váratlan eseményekhez. Ez az idegrendszeri újrarendeződés segíthet abban, hogy a fent említett területek a lehető legharmonikusabban, optimálisan, nagy hatásfokkal működjenek, hozzásegítve az embert egy könnyebb, energetikusabb, sikeres élethez. A korhatár 6-99 év!

A képzés során (6 alkalommal, havi egy képzési nappal) a hallgatók elsajátíthatják a gyakorlatok felépítésének, strukturálásának szisztémáját, a homloklebeny terápia elméleti, de leginkább gyakorlati elemeit. A résztvevők, saját élményen keresztül tanulják meg a gyakorlatokat, végeztetésük módszerét, a terápiás foglalkozás felépítését, amit azután gyermekekkel, illetve felnőttekkel és nem utolsó sorban saját magukon gyakorolhatnak. 

A továbbképzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák:

A továbbképzés célja, hogy az 5 évesnél idősebb gyermekekkel, vagy felnőttek továbbképzésével hivatásszerűen foglalkozó Alapozó-terapeuták:

 • kiegészíthessék a terápiás foglalkozásaikat olyan gyakorlatokkal, melyek a Törzsanyagban nem szerepelnek és elsősorban magasabb szintű funkciókat fejlesztenek
 • olyan gyermekek részére is mozgásos idegrendszer fejlesztő foglalkozást tartani, akik, már az Alapozó terápiában rejlő megsegítési lehetőségeken túlhaladtak
 • elsajátíthassanak elméleti felkészítéssel megalapozva, főként gyakorlatra építve, egy olyan mozgásfejlesztő módszert, amellyel a gyermekek és a felnőttel idegrendszerének homloklebeny (frontális lebeny) területének összeköttetéseit képesek stimulálni
 • megtanulják a képzés során bemutatott, általuk gyakorlatban kipróbált, megtanult, vagy az általuk a terápiában már használt feladatokat olyan módon felépíteni, strukturálni, hogy azzal a homloklebeny összeköttetéseket intenzíven stimulálják.

A továbbképzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének módja, határideje:

A képzési napokon beszámoló a két képzési alkalom között, a hallgató által saját maga számára kiválasztott  és gyerekcsoporttal végzett feladatokról. A szóbeli beszámoló tartalmazza a gyakorlat ismertetését, a betanítás lépéseit, a gyakorlás során megfigyelt nehézségeket, haladási lépcsőket és összegyűjtött tapasztalatokat.

Záróvizsga:

 • A hallgatóknak az utolsó képzési napon teszt formájában számot kell adniuk az előadások során elhangzott, és a gyakorlati alkalmakkor megbeszélt, gyakorlatba átültetett elméleti alapokról. Az elméleti alapok a gyakorlatok felépítésének lehetőségeit, ütemezését és a betanítás lépéseit tartalmazzák. A kérdésekre min.85%-os helyes válaszadási arány az elfogadható.
 • Az elfogadott írásbeli teszt után a hallgatók egy általuk felépített és begyakorolt feladatot mutatnak be, majd a bemutatott feladatot a többi hallgatónak lépésenként betanítják, ezzel mutatják be, hogy a gyakorlat elméletét (felépítés módja, lépései, ütemezése, ellenőrzés módja, visszajelzés adása) elsajátították.

A Hallgató kötelezi magát arra, hogy:

Képességeinek megfelelően tanulmányi feladatait teljesíti, az Alapozó Terápiák Alapítvány házirendjét és egyéb (baleseti, munkavédelmi, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírásait betartja, és az azokban foglaltak értelmében cselekedeteiért felelősséget vállal.

A képzés időtartama (ideértve az elméleti tanórákat, a gyakorlati képzést, illetve a konzultációkat) alatt igazolatlanul nem hiányzik.

Amennyiben a fenti feltételeknek önhibájából nem tesz eleget, az a képzésből történő kizárását vonja maga után. Ebben az esetben a befizetett összeg nem követelhető vissza.

Továbbá tudomásul veszi, hogy a Homloklebeny tréninget semmilyen formában nem oktathatja. Az elmélettel, gyakorlattal kapcsolatos előadástartás, tanulmányírás, poszter készítés csak az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával engedélyezett.

Az Alapítvány kuratóriuma a TANUSÍTVÁNYT visszavonhatja, ha a végzett hallgató az Alapítvány szellemével, gyakorlatával nem összeegyeztethetően használja fel a tanultakat.

A képzés díja: 60.000 Ft 

Egyösszegű fizetés esetén:  2021.01.10.  60.000 Ft- 10.000 Ft regisztrációs díj= 50.000 Ft

Részletfizetés esetén a rgeisztrációs díjon felül: 2021.01.10. 25.000 Ft és 2021.04.10. 25.000 Ft

Utalni az ERSTE banknál vezetett 11600006-00000000-93857532 számlaszámunkra kell.

 

A jelentkezés akkor érvényes ha a résztvevő átutalta a 10.000 Ft-os regisztrációs díjat!

 

A résztvevők száma korlátozott, ha betelik a csoport a rendszer nem engedi a regisztrálást!

Figyelem! Csak az jelentkezhet aki elvégezte az 50 órás terapeuta ráképzést, és a vizsgálat vizsgát is teljesítette!

 A csoport létszáma betelt, nem tudunk több jelentkezést fogadni!

Vezeti: Hofferné Dér Edit 

Helyszíne: Szitakötő Gyerekház, 2750 Nagykőrös, Balla Gergely utca 36.

A képzés ideje a megadott napokon 9-12 óráig

 • 2021.01.30.
 • 2021.02.27.
 • 2021.03.20.
 • 2021.04.17.
 • 2021.05.08.
 • 2021.05.29.

 

Jelentkezni lehet:  A csoport létszáma betelt, nem tudunk több jelentkezést fogadni!

 

 

 

 

 

 

 * Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem