hu en fr

Alapozó Alapozása 30 órás akkreditált képzés

Alapozó Alapozása tanfolyam

ELMARAD!

A képzés leírása:

Alapozó Alapozása: 4-5 éves korosztály játékos, kiscsoportos mozgásos fejlesztése

30 órás akkreditált képzés

Akkredditáció engedély száma: 303/10/2021

Nyilvántartási szám: D/5314/2021

A továbbképzést tartja: Floidl Andrea

A képzés csak Alapozó Terapeuták számára érhető el.

A program részletes leírása:

A képzés során betekintést nyerhetünk a 4 éves korosztály játékos formában történő, ám tudatos, strukturáltan felépített mozgásfejlesztésébe. Célcsoportunk azok a kisgyermekek, akik még nem alkalmasak a „nagyok”- 5 évesek- terápiájára - mert vagy az életkoruk, vagy a korai jelzőtüneteik alapján fontos számukra a játékos fejlesztés, alapozás. A „kicsikkel”, sajátos mozgáskészlettel dolgozunk, ami segítséget nyújthat abban, hogy könnyebben, élményszerűbben be tudjanak kapcsolódni a mozgásfejlesztés folyamatába. Az Alapozó Alapozása elvégzésével a gyermek vagy folytatja a nagyok –Alapozó Terápia- terápiáját, vagy elképzelhető, hogy az időben megkezdett fejlesztéssel, korrigálni tudjuk a hiányos területeket és esetleg nem is lesz szüksége további fejlesztésre. Preventív jelleggel is használható. Szervesen kapcsolódik az alapozó Terápiához, annak „elő utcájának” tekinthető.

A program hatékony segítséget nyújt abban, hogyan is kezdjük el, építsük fel, végezzük ennél a korosztálynál a célirányzott mozgásfejlesztést.

A 30 óra alatt, mely havonta egy képzési napot ölel fel, négy egymást követő hónapban, a hallgatók saját élményen keresztül tapasztalják meg a módszertani és tematikus alapelveket, bepillanthatnak órarészletekbe, maguk is aktív részesei lesznek a képzésnek. Megtanulják az óra felépítését, majd terveznek is ilyet. Mindezt természetesen sok játékkal, gyakorlati útmutatóval közös tanulással fűszerezve.

A továbbképzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák, a továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a 4 éves gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó Alapozó Terapeuták:

 • ismerjék meg a 4 éves korosztályra jellemző beszéd sajátosságait, szomatikus és pszichés jellemzőit
 • sajátítsanak el az elméleti képzéssel megalapozva, a gyakorlatban is egy mozgásfejlesztésre épülő idegrendszer fejlesztő módszert, mellyel a korai jelzőtünetek megmutatkozása által a fejlődésbeli elmaradásból származó okokat csökkenthetik, vagy felszámolhatják.
 • váljanak alkalmassá a 4 éves korosztály számára oly fontos játék, játékosság elve mentén foglalkozást vezetni
 • tudjanak a mese, a fantázia, a képzelet ötvözete révén elősegíteni a gyermekek érzelmi fejlődését

 

A továbbképzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének módja, határideje:

A képzési napokon különböző házi feladatok elvégzése a két képzési alkalom között, amelyeket megadott szempontrendszer szerint hallgató saját maga választ ki. A szóbeli beszámoló tartalmazza a gyakorlat ismertetését, a betanítás lépéseit, a szűrés bemutatását. Az írásbeli beszámoló pedig a hallgatók fantáziáját, beleélő képességét célozza meg.

 

Záróvizsga:

két részből áll:

 • első rész gyakorlati vizsga, az Alapozó Alapozása módszer mentén egy kiscsoportban megtervezett óraterv és annak bemutatása
 • második rész elméleti, írásbeli vizsga, mely kifejtős kérdéseket tartalmaz.

 

A Hallgató kötelezi magát arra, hogy:

Képességeinek megfelelően tanulmányi feladatait teljesíti, az Alapozó Terápiák Alapítvány házirendjét és egyéb (baleseti, munkavédelmi, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírásait betartja, és az azokban foglaltak értelmében cselekedeteiért felelősséget vállal.

A képzés időtartama (ideértve az elméleti tanórákat, a gyakorlati képzést) alatt igazolatlanul nem hiányzik.

Amennyiben a fenti feltételeknek önhibájából nem tesz eleget, az a képzésből történő kizárását vonja maga után. Ebben az esetben a befizetett összeg nem követelhető vissza.

Az elmélettel, gyakorlattal kapcsolatos előadástartás, tanulmányírás, poszter készítés csak az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával engedélyezett.

Az Alapítvány kuratóriuma a TANUSÍTVÁNYT visszavonhatja, ha a végzett hallgató az Alapítvány szellemével, gyakorlatával nem összeegyeztethetően használja fel a tanultakat.

 

Tanfolyamvezető: Floidl Andrea

HelyszínNagykovácsi, Kossuth Lajos utca 71. (főút)  (Festékbolt fölötti emeleti helyiség. Frutti van kiírva)

 

Ajánlott szakirodalom: Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan (Libri Kiadó, 2016) 5-77; 80-144. oldalig

 

A képzés időpontjai:

 • 2024.05.11. 10.00-18.00 óráig
 • 2024.05.25. 10.00-18.00 óráig
 • 2024.06.01. 10.00-18.00 óráig
 • 2024.06.15. 10.00-16.00 óráig 

 

A képzés díja: 90.000 Ft

A regisztrációs díj: 10.000 Ft, ami beleszámít a tanfolyam díjába. melyet jelentkezéskor kérjük átutalni az ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-93857532 számlánkra. A megjegyzésbe a résztvevő nevét kérjük beírni.

Jelentkezni lehet:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewTsdPs_6M2Oq-tne1h5TjOcBFDOObBSrHLRDwOPKjywFbTg/viewform?usp=sf_link

 

A jelentkezést akkor tudjuk visszaigazolni, ha a jelentkezési felület kitöltésre kerül, és a regisztrációs díj átutalása beérkezik!

Fizetési lehetőség:

 • egyösszegben: 2024.04.30 (90.000 Ft-10.000 Ft regisztrációs díj) = 80.000 Ft
 • két részletben: 2024.04.30. 40.000 Ft; 2024.05.31. 40.000 Ft

 

A csoport maximális létszáma: 12 fő

 

 * Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem