hu en fr

II. Homloklebeny tréning

Homloklebeny tréning: Módszer gyermeki  idegrendszer prefrontális lebeny területének, egyéb agyi területekkel való összeköttetéseinek aktiválására és fejlesztésére

33 órás akkreditált képzés

Alapítási engedély száma: 639/10/2021.

Nyilvántartási szám: D/5321/2022

A képzés csak végzett (vizsgálat vizsgát is teljesített) Alapozó Terapeuták számára érhető el! Feltétele minimum egy éve működő, vagyis a képzés ideje alatt már második éve tartó terápiás csoport vezetése.

 

A továbbképzést tartja: Sólyom Brigitta és Hofferné Dér Edit

A program leírása:

Agyunk olyan, mint a test többi része abból a szempontból, hogy ha nem foglalkozunk a karbantartásával, akkor bizony renyhévé, lustává, alacsony teljesítőképességűvé válik. Ezt a módszert arra fejlesztettük ki, hogy segítsen kialakítani, kibontani azokat a képességeket, készségeket, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyermekek  az iskolai feladatokban (életben) megfelelően teljesítsenek. Olyan strukturált gyakorlatokat csinálunk, amivel agyunk teljesítőképességét, rendszerező képességét, sebességét jelentősen javíthatjuk. Megtanítjuk figyelmüket egyszerre több dolgon hatásosan rajta tartani, vagy éppen a külső ingerek kizárásával egy dologra összpontosítani. A program során a mozgást, a beszédet és a gondolkodást kötjük össze olyan gyakorlatokkal, amik a homloklebenyünket intenzíven ingerlik és fejlesztik. Pozitív hatással vannak a gondolkodási folyamatokra az idegrendszeri hálózat megerősítésére, és új kapcsolatok létrehozására. A homloklebeny agyunk azon része, ami felelős, többek között, a gondolkodás, a tervezés, a problémamegoldás, a beszéd, az izomzat akaratlagos mozgatása, az érzelem és a személyiség bizonyos aspektusaiért, valamint a bejövő ingerek osztályozásáért.

A programunk hatására jelentősen javul a memória, a figyelem, és a mozgás összerendezettsége. Fejlődik az egyensúly és a testi-lelki rugalmasság. A gondolkodási folyamat összetettsége megnő, fokozódik a kreativitás. Képesek leszünk gyorsabban, hatékonyabban változtatni és változni, igazodni a váratlan eseményekhez. Ez az idegrendszeri újrarendeződés segíthet abban, hogy a fent említett területek a lehető legharmonikusabban, optimálisan, nagy hatásfokkal működjenek, hozzásegítve az embert egy könnyebb, energetikusabb, sikeres élethez. Az alsó korhatár: 8 éves kor, vagy legalább 1 év alapozó terápiában való munka után, bemeneti vizsgálati eredménytől függően.

A képzés során (7 alkalommal, havi egy képzési nappal, + 2 alkalom hospitálás és 5 alkalom online saját élmény foglalkozáson való részvétel) a hallgatók elsajátíthatják a gyakorlatok felépítésének, strukturálásának szisztémáját, a homloklebeny terápia elméleti, de leginkább gyakorlati elemeit. A résztvevők, saját élményen keresztül tanulják meg a gyakorlatokat, végeztetésük módszerét, a terápiás foglalkozás felépítését, amit azután gyermekekkel, és nem utolsó sorban saját magukon gyakorolhatnak. 

A továbbképzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák:

A továbbképzés célja, hogy az 5 évesnél idősebb gyermekek  továbbképzésével hivatásszerűen foglalkozó Alapozó-terapeuták:

 • kiegészíthessék a terápiás foglalkozásaikat olyan gyakorlatokkal, melyek a Törzsanyagban nem szerepelnek és elsősorban magasabb szintű funkciókat fejlesztenek
 • olyan gyermekek részére is mozgásos idegrendszer fejlesztő foglalkozást tartani, akik, már az Alapozó terápiában rejlő megsegítési lehetőségeken túlhaladtak
 • elsajátíthassanak elméleti felkészítéssel megalapozva, főként gyakorlatra építve, egy olyan mozgásfejlesztő módszert, amellyel a gyermekek és a felnőttel idegrendszerének homloklebeny (frontális lebeny) területének összeköttetéseit képesek stimulálni
 • megtanulják a képzés során bemutatott, általuk gyakorlatban kipróbált, megtanult, vagy az általuk a terápiában már használt feladatokat olyan módon felépíteni, strukturálni, hogy azzal a homloklebeny összeköttetéseket intenzíven stimulálják.

A továbbképzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének módja, határideje:

A képzési napokon beszámoló a két képzési alkalom között, a hallgató által saját maga számára kiválasztott  és gyerekcsoporttal végzett feladatokról. A szóbeli beszámoló tartalmazza a gyakorlat ismertetését, a betanítás lépéseit, a gyakorlás során megfigyelt nehézségeket, haladási lépcsőket és összegyűjtött tapasztalatokat.

Záróvizsga:

 • A hallgatóknak az utolsó képzési napon 10 db kifejtendő írásbeli vizsgakérdés megválaszolásával kell számot adniuk az előadások során elhangzott, és a gyakorlati alkalmakkor megbeszélt, gyakorlatba átültetett elméleti alapokról. Az elméleti alapok a gyakorlatok felépítésének lehetőségeit, ütemezését és a betanítás lépéseit tartalmazzák. A kérdésekre min.70%-os  helyes válaszadási arány az elfogadható.
 • Az elfogadott írásbeli teszt után a hallgatók egy általuk felépített és begyakorolt feladatot mutatnak be, majd a bemutatott feladatot a többi hallgatónak lépésenként betanítják, ezzel mutatják be, hogy a gyakorlat elméletét (felépítés módja, lépései, ütemezése, ellenőrzés módja, visszajelzés adása) elsajátították.

A Hallgató kötelezi magát arra, hogy:

Képességeinek megfelelően tanulmányi feladatait teljesíti, az Alapozó Terápiák Alapítvány házirendjét és egyéb (baleseti, munkavédelmi, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírásait betartja, és az azokban foglaltak értelmében cselekedeteiért felelősséget vállal.

A képzés időtartama (ideértve az elméleti tanórákat, a gyakorlati képzést, illetve a konzultációkat) alatt 1 oktatási nap és egy sajátélmény hiányzás elfogadható (4+1 óra), illetve pótolható a párhuzamos vagy következő tanfolyamon. Igazolt hiányzás esetén lehetőséget biztosítunk a kihagyott alkalom pótlására egy másik csoportban.

Amennyiben a fenti feltételeknek önhibájából nem tesz eleget, az a képzésből történő kizárását vonja maga után. Ebben az esetben a befizetett összeg nem követelhető vissza.

Továbbá tudomásul veszi, hogy a Homloklebeny tréninget semmilyen formában nem oktathatja. Az elmélettel, gyakorlattal kapcsolatos előadástartás, tanulmányírás, poszter készítés csak az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával engedélyezett. Ennek megszegése jogi következményt von maga után!

Az Alapítvány kuratóriuma a TANUSÍTVÁNYT visszavonhatja, ha a végzett hallgató az Alapítvány szellemével, gyakorlatával nem összeegyeztethetően használja fel a tanultakat.

A képzéshez szükséges szakirodalom:

 • Márkus Attila: Neurológia (Akadémiai Kiadó Zrt. 2006. Budapest) 136-146. oldal
 • Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály (szerkesztők): Bevezetés a neuropszichológiába (Medicina kiadó, 2008. Budapest) 105; 472; 476-477. oldal
 • Máthé Gábor: Szétszórt elmék (Libri Könyvkiadó 2013. Budapest) 64; 147. oldal
 • Sue Gerhardt: A szükséges szeretet (Oriold és társai Kft. 2012.)
 • Jensen E Frances: A kamasz agy (Libri Könyvkiadó Kft. 2016.)

 

 * Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem