hu en fr

III. Alapozó Alapozása tanfolyam

A képzés leírása:

Alapozó Alapozása: 4-5 éves korosztály játékos, kiscsoportos mozgásos fejlesztése

30 órás akkreditált képzés

Akkredditáció engedély száma: 303/10/2021

Nyilvántartási szám: D/5314/2021

A továbbképzést tartja: Floidl Andrea

A képzés csak Alapozó Terapeuták számára érhető el.

A program részletes leírása:

A képzés során betekintést nyerhetünk a 4 éves korosztály játékos formában történő, ám tudatos, strukturáltan felépített mozgásfejlesztésébe. Célcsoportunk azok a kisgyermekek, akik még nem alkalmasak a „nagyok”- 5 évesek- terápiájára - mert vagy az életkoruk, vagy a korai jelzőtüneteik alapján fontos számukra a játékos fejlesztés, alapozás. A „kicsikkel”, sajátos mozgáskészlettel dolgozunk, ami segítséget nyújthat abban, hogy könnyebben, élményszerűbben be tudjanak kapcsolódni a mozgásfejlesztés folyamatába. Az Alapozó Alapozása elvégzésével a gyermek vagy folytatja a nagyok –Alapozó Terápia- terápiáját, vagy elképzelhető, hogy az időben megkezdett fejlesztéssel, korrigálni tudjuk a hiányos területeket és esetleg nem is lesz szüksége további fejlesztésre. Preventív jelleggel is használható. Szervesen kapcsolódik az alapozó Terápiához, annak „elő utcájának” tekinthető.

A program hatékony segítséget nyújt abban, hogyan is kezdjük el, építsük fel, végezzük ennél a korosztálynál a célirányzott mozgásfejlesztést.

A 30 óra alatt, mely havonta egy képzési napot ölel fel, négy egymást követő hónapban, a hallgatók saját élményen keresztül tapasztalják meg a módszertani és tematikus alapelveket, bepillanthatnak órarészletekbe, maguk is aktív részesei lesznek a képzésnek. Megtanulják az óra felépítését, majd terveznek is ilyet. Mindezt természetesen sok játékkal, gyakorlati útmutatóval közös tanulással fűszerezve.

A továbbképzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák, a továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a 4 éves gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó Alapozó Terapeuták:

  • ismerjék meg a 4 éves korosztályra jellemző beszéd sajátosságait, szomatikus és pszichés jellemzőit
  • sajátítsanak el az elméleti képzéssel megalapozva, a gyakorlatban is egy mozgásfejlesztésre épülő idegrendszer fejlesztő módszert, mellyel a korai jelzőtünetek megmutatkozása által a fejlődésbeli elmaradásból származó okokat csökkenthetik, vagy felszámolhatják.
  • váljanak alkalmassá a 4 éves korosztály számára oly fontos játék, játékosság elve mentén foglalkozást vezetni
  • tudjanak a mese, a fantázia, a képzelet ötvözete révén elősegíteni a gyermekek érzelmi fejlődését

 

A továbbképzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének módja, határideje:

A képzési napokon különböző házi feladatok elvégzése a két képzési alkalom között, amelyeket megadott szempontrendszer szerint hallgató saját maga választ ki. A szóbeli beszámoló tartalmazza a gyakorlat ismertetését, a betanítás lépéseit, a szűrés bemutatását. Az írásbeli beszámoló pedig a hallgatók fantáziáját, beleélő képességét célozza meg.

 

Záróvizsga:

két részből áll:

  • első rész gyakorlati vizsga, az Alapozó Alapozása módszer mentén egy kiscsoportban megtervezett óraterv és annak bemutatása
  • második rész elméleti, írásbeli vizsga, mely kifejtős kérdéseket tartalmaz.

 

A Hallgató kötelezi magát arra, hogy:

Képességeinek megfelelően tanulmányi feladatait teljesíti, az Alapozó Terápiák Alapítvány házirendjét és egyéb (baleseti, munkavédelmi, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírásait betartja, és az azokban foglaltak értelmében cselekedeteiért felelősséget vállal.

A képzés időtartama (ideértve az elméleti tanórákat, a gyakorlati képzést) alatt igazolatlanul nem hiányzik.

Amennyiben a fenti feltételeknek önhibájából nem tesz eleget, az a képzésből történő kizárását vonja maga után. Ebben az esetben a befizetett összeg nem követelhető vissza.

Az elmélettel, gyakorlattal kapcsolatos előadástartás, tanulmányírás, poszter készítés csak az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával engedélyezett.

Az Alapítvány kuratóriuma a TANUSÍTVÁNYT visszavonhatja, ha a végzett hallgató az Alapítvány szellemével, gyakorlatával nem összeegyeztethetően használja fel a tanultakat.

 Tanfolyamvezető: Floidl Andrea

HelyszínNagykovácsi, Kossuth Lajos utca 71. (főút)  (Festékbolt fölötti emeleti helyiség. Frutti van kiírva)

A képzés díja: 90.000 Ft

 

Ajánlott szakirodalom: Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan (Libri Kiadó, 2016) 5-77; 80-144. oldalig

 

 

 

 

 

 * Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem