+3630 633 29 17
info@alapozoterapiak.com*
hu en fr

Kedves szülők!

 • Ha gyermekének megkésett a beszédfejlődése (megkésett: fiúknál 2 és fél éves kora után indul, lányoknál 2 éves kor után),
 • vagy nem jól gyarapodott a beszéde,
 • nem ejt tisztán sok hangot,
 • nem mond hosszú és kerek mondatokat és már elmúlt öt éves,

akkor szívesen látjuk vizsgálatra és fejlesztésre.

 • Ha gyermekének a mozgásügyességével probléma van,
 • nagyon nem akar rajzolni,
 • nem alakult ki a kezessége, holott már elmúlt öt éves,

akkor szívesen várjuk vizsgálatra és fejlesztésre.

 • Ha gyermeke már iskolás, és az olvasás nem megy neki,
 • vagy jól olvas, de nem érti,
 • esetleg jól érti, de rossz technikával olvas, vagy a kettő együtt,

akkor nagyon szívesen segítünk vizsgálattal majd fejlesztéssel.

 • Ha gyermeke írása olvashatatlan, nehézkes, görcsös,
 • esetleg a sorokat nem tudja tartani- erre is van fejlesztő módszerünk.
 • Ha 5. és 16. év közötti gyermeke mozgásügyességben nem elég érett, nem éri el kortársait -

megvizsgáljuk és eljuttatjuk a jó mozgásügyességhez.

Vizsgálataink

I. Olvasás és írásteszt

A teszt félépítése hasonló a Meixner teszthez / betűk-szótagok-szavak-szöveghangosan: technika és értés -, szöveg csendesen: szövegértés. A különbség, hogy a szövegek változóak, természetesen korosztályra beosztva, mert 6 havonta kontrollvizsgálatot tartunk, és nem szeretnénk, hogy a gyerek emlékezzen a szövegre.

Írástesztként egy oldal, vagy kor szerint kevesebb standard szöveg, melyet az Anyanyelvi-Zenei helyesírásfejlesztés kiértékeló táblázatával értékelünk és soroljuk be súlyossági fok szerint.

Hozzátartozik még a Meixner féle kép-szó megnevezés-emlékezet próba, valamint egy tisztán olvasástechnikai próba.
Ezt a szülővel való részletes megbeszélés követi.

A teszt ideje 1,5 - 2 óra.
Jelentkezés: Marton László +36 1 2505346

II. Teljeskörű idegrendszer-működésfelmérő vizsgálat (2*fél napos)

Orvosi zárójelentéssel és egyénre szóló javaslattal a fejlesztésre
Jelentkezés: Marton Dévényi Éva dr. ideggyógyász + 36 20 9 246422 vagy martdeva (kukac) gmail.com

A teljeskörű vizsgálat tartalmazza:

 • előre szülőnek eljuttatott Kórelőzménylap és Tünetfelmérő lap kiértékelését
 • a gyerek múltjában szereplő minden orvosi és nem orvosi lelet, vizsgálat áttekintését, értékelését
 • részletes tájékozódást a gyermek szociális, pszichés, intézményi (óvoda ill. iskola) helyzetéről, ha szükséges tanácsadással

Vizsgálati területek:

 1. Fejlődéstani nagymozgások (humángenetikai mozgások)
 2. Rugalmasság
 3. Helyváltoztatás
 4. Egyensúly
 5. Térben való alapmozgások
 6. Keresztmozgások
 7. Ritmusérzék- rövid emlékezet- szerialitás
 8. Felső és alsó végtag független vezérlése és annak összerendezése
 9. Direkt mozgás- programozás
 10. Finommotorika: kéz, szem, ajak-nyelv
 11. Dominancia vizsgálat: szem, kéz, láb
 12. Szeriális készség vizsgálata: egy komponenssel, több komponenssel (homloklebeny működés)
 13. Időbeli tájékozódás felmérése
 14. Térbeli tájékozódás felmérése, testséma,lateralitás, térbeli szerialitás
 15. Rutin orvosi ideggyógyászati vizsgálat, kiemelten szemizom és rejtett kancsalság tájékozódó vizsgálata
 16. GOH fonémahallás vizsgálat
 17. GMP beszédészlelés és beszédértés vizsgálat és mindezek kiértékelése, tanácsadással

Ezután szülővel való megbeszélés, szükség esetén fejlesztés vagy terápia(ák) beállítása, egészleges véleményalkotás a hozott tesztekkel és a vizsgálat eredményével, zárójelentés adási kötelezettség. Minden olyan eset, ahol felmerül orvosi megítélés szükségessége is, kizárólag az Alapítvány vezetőjének kompetenciája alá tartozik!
A vizsgálatot csak szülővel (szülőkkel) együtt végzem és együtt is beszéljük meg. Kontrollvizsgálatot fél-egy év múlva végzünk.

 

III. Terapeuták vizsgálata,

mely az alább felsorolt területeken kívül kompetencia szerint kiegészítő vizsgálati területeket is tartalmazhat, pl. logopédiai vizsgálat, gyógytornászi szempontú vizsgálat, stb., két-két és fél órás, a kezdeti felmérést további részekbe belemenő felmérésekkel egészítheti ki a gyermekkel való munka folyamán.

Az alapítvány szervezésében évente több alkalommal ingyenes vizsgálatok érhetők el a terapeuta vizsgálat vizsga keretében. 

IV. Az Alapítvány által kiképzett fejlesztők vizsgálata. Egy-másfél órás.

V. Intézmények által kért szűrővizsgálatok / óvodák, iskolák/, melynek módszerét oktatjuk intenzív tanfolyamainkon.

A vizsgálat részei:

 1. Kórelőzmény (anamnesis) lap kitöltetése a szülőkkel. A kórelőzmény lapot a szülő kitöltheti a vizsgálat előtt, de kitölthetjük vele együtt is, összekötve egy ismerkedő beszélgetéssel. Ekkor kérdezzük meg a szülőktől, hogy milyen panaszok, problémák és tünetek miatt kéri a gyerek vizsgálatát.
 2. Szükség esetén GOH és GMP: fonéma hallás és beszédpercepció vizsgálat végzése vagy végeztetése. Ehhez tartozik a Tünetfelmérő lap kitöltetése is / Dr.Schneider Júlia és Dr.Simon Ferenc munkája./ Felhívjuk a figyelmet fontosságukra, hiszen az anyanyelvi készség probléma egyik leggyakoribb oka a fonéma hallás problémája, vagy a beszéd percepció, beszédértés elmaradottsága.
 3. A gyermek általános tájékozottságának, családi helyzetének, szociális kapcsolatainak, játékokhoz illetve tanuláshoz való viszonyának, érdeklődésének, kreatívitásának, eddigi sportoknak, fejlesztéseknek, kudarc feldolgozásának, felnőttekhez való viszonyának tisztázása.
 4. Időbeli tájékozódásának felmérése.
 5. Az általános mozgásfejlettség vizsgálata

Az általános mozgásfejlettség vizsgálata

 1. Fejlődéstani nagymozgások
  • csecsemőkori mozgások
  • törzstónus, végtagtónus és kitámasztási reakciók
  • kisgyermekkori mozgásformák: járás fajták, állatutánzó mozgások
 2. Futás
  repülő fázis, keresztezett felső-alsó végtag mozgás,kétlábas beállás, fordulás
 3. Rugalmasság
  két és egy lábon, helyben és haladva, egyszerű és mintázott mozgások, pl. terpesz-zár
 4. Keresztmozgások
  könnyebb gyakorlatoktól egyre nehezebb gyakorlatokig
  A két agyféltekét keresztbeidegzésre használó mozgások egyidejű végzése /reciprok innerváció/ pl. térdráütéses keresztezett járás.
 5. Ritmus vizsgálat
  • mozgásritmus
  • beszédritmus
  • tapsritmus
  • fenti ritmusfajták összehangolt működése
 6. Finom motorika vizsgálata
  • kéz
  • szájizmok
  • szemmozgató izmok és vezérlésük
 7. Mozgástervezés vizsgálata
  egymás utáni adott sorozatú kézfej ill. lábfejmozdulat többszöri megismétlés utáni elvégzése, beszéddel kifejezve a mozdulatot.
 8. Térmozgások vizsgálata
  a tér három tengelye mentén, valamint a térben való biztonság vizsgálata
 9. Egyensúly
  • statikus egyensúly gyakorlatai
  • statikus egyensúly gyakorlatai
  • dinamikus egyensúly. Ugyanitt nézzük a kétlábas együttes munkát, együttes- egyszerre erőkifejtést, melyet már a rugalmasságnál elkezdtünk vizsgálni.
 10. Dominancia
  A szem, kéz, láb dominancia meghatározása, (vizsgálatunk a technikai és gesztusbeli dominanciát méri), és a domináns mozgások minősége.
 11. Véleményalkotás
  A gyerek mozgásának általános jellemzése.
  Megállapítjuk, hogy az Alapozó Fejlesztés vagy a Terápia szükséges, illetve hasznos lehet- e számára.
  A gyakorlatokat hat pontos skálán megadott szempontok szerint értékeljük, de szavakban leírva is minősítjük.

Fejlesztés és terápia

Az Alapozó Tanfolyam után a hallgató lehet fejlesztő, és továbbképezheti magát terapeutának.

Fejlesztés

A fejlesztendő gyermeklétszám nem körülírt, egy és húsz között bármennyi lehet. A gyermeket a fejlesztésekhez előírt vizsgálattal fel kell mérnie.

A fejlesztő magáért a csoportmunkáért vállal felelősséget, mint egy osztályfőnök az osztályáért, ezért néha egyéni figyelemre is sor kerülhet szükség szerint, de nem hosszantartóan, mint cél. Felfedezhet csoportjában olyan gyermeket, akinek a fejlesztés kevés, további vizsgálatok ill. terápia szükséges.

A négy oldalas Kórelőzménylapot kell használnia, azt a szülő tölti ki. (a rövid Kórelőzménylap csak szűréshez használandó!) Nem kell használnia a Teljes Vizsgálatot, hanem a Vizsgálat Fejlesztőknek részt, melyet a tanfolyamon tanítunk. Minden gyakorlatot tudnia kell, de csak azt kell tanítania, amit a tanfolyamon fejlesztőknek javaslunk.

A szűrésről és a fejlesztésről a szülőt tájékoztatni kell még a szűrés megkezdése előtt. A fejlesztés kezdetekor a vizsgálat után rövid összefoglaló véleményt köteles írni, szükség esetén kiadni.

Heti 2x1 óra már Alapozó Fejlesztésnek számít, ennél kevesebb nem! Még fejlesztésnek sem tekinthető heti 1 alkalom!
Kérjük a szülőket és hallgatóinkat ennek tudomásulvételére és betartására!

Számos alkalommal találkozunk gyermekekkel, akik hosszan járnak eredmény nélkül alapozónak nevezett, de a feltételeknek nem megfelelő "ügyesítésre". 
Ha a fejlesztő úgy gondolja, hogy kompetencia határait nem tudja tartani, segítségért fordulhat az Alapítvány vezető terapeutáihoz.

Terápia

A terapeuta a + 50 órás képzésen, nagyrészt egyéni oktatásban részesülve, mélyebb tudásra tesz szert, mint a fejlesztő.

A terapeuta behatárolt csoportlétszámmal dolgozik (5-6 gyerek/csoport), mert minden gyerekért egyénileg vállal felelősséget annak haladásában, ez nagyobb létszámmal nem lehetséges. Felelőssége van a szülőkkel és a pedagógusokkal való kapcsolattartásban.

A terápiás idő hetente 3x2 óra, esetleg 2x2 óra, de ennél nem kevesebb! Speciális esetekben (pl: iskola) naponta folyik terápia és/vagy egyéni terápia (4-5*1 óra).

Felelőssége van a terápiás regresszió során a szülővel való szoros együttműködésben.

A Teljes Vizsgálati Lapot használja – részletekben is végezhet felmérést. A terápia kezdetekor köteles a gyermekről összefoglaló véleményt írni és szükség esetén kiadni. A négy oldalas Kórelőzménylapot tölteti ki a szülővel, valamit a Tünetfelmérő lapot is. Ha anyanyelvi megítélés nem kompetenciája, a gyereket kiegészítő vizsgálatokra küldi. Legalább évente egyszer kontrollfelmérést rögzít. A kezdeti vizsgálat és a kontrollvizsgálat eredményéről a szülőt írásban kell tájékoztatni. Bizonyos feltételek mellett – Tanfolyamon tanítjuk – ajánlott terápiás szerződést kötni szóban. Javasolt szükség esetén a próbaidő megajánlása.

Az Alapozó Terápia minden területének minden gyakorlatán tudnia kell a gyereket végigvezetni. Ha régebben végzett, köteles az új területeken továbbképezni magát. Terápiás munkájának kezdetén, vagy a munka során felmerülő probléma esetén kötelező az Alapítvány vezető terapeutáira való támaszkodás. Kompetenciáját – főleg orvosi kérdésekben – nem lépheti át, ekkor az Alapítvány vezetőjéhez kell fordulnia.

Tehát a fejlesztő főleg a csoportra figyel, a terapeuta az egyes gyermekekre a csoportban és a csoportmunkában az egyes gyermekekre.

A hallgatók aláírt eskütétele

Minden erőmmel és tudásommal azon vagyok, hogy emberileg és szakmailag mindent megtegyek a gyermek maximális fejlődése érdekében!* Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem