hu en fr

Kedves Szülők!

A Bocskai úti címünk csak iroda, ott nincsenek fejlesztések. Terapeutákat városokra és kerületekre bontva a terapeuták fül alatt talál. Ha itt nem jut előbbre, akkor az email címünkön tudunk további segítséget adni a honlapon fent nem lévő terapeutákról és fejlesztőkről. 

 

Minden fejlesztési vagy terápiás folyamatot mozgásvizsgálat előz meg!

Fejlesztés

Heti 2x1 óra már Alapozó Fejlesztésnek számít, ennél kevesebb nem! Még fejlesztésnek sem tekinthető heti 1 alkalom!
Kérjük a szülőket és hallgatóinkat ennek tudomásulvételére és betartására! 
(1óra időtartama 45 vagy 60 perc!)

Számos alkalommal találkozunk gyermekekkel, akik hosszan járnak eredmény nélkül alapozónak nevezett, de a feltételeknek nem megfelelő "ügyesítésre". 
Ha a fejlesztő úgy gondolja, hogy kompetencia határait nem tudja tartani, segítségért fordulhat az Alapítvány vezető terapeutáihoz.

Van olyan gyermek, akinek a fejlődéséhez nem elegendő a fejlesztés időtartama, gyakorisága, valamint a fejlesztői tudás. Számukra terápiát javaslunk.

Terápia

A terapeuta a + 50 órás képzésen, nagyrészt egyéni oktatásban részesülve, mélyebb tudásra tesz szert, mint a fejlesztő.

A terapeuta behatárolt csoportlétszámmal dolgozik (5-6 gyerek/csoport), mert minden gyerekért egyénileg vállal felelősséget annak haladásában, ez nagyobb létszámmal nem lehetséges. Felelőssége van a szülőkkel és a pedagógusokkal való kapcsolattartásban.

A terápiás idő hetente 2x2 óra, ennél nem lehet kevesebb, mert az nem minősül terápiának! Speciális esetekben (pl: iskola) naponta folyik terápia és/vagy egyéni terápia (4-5*1 óra).(1 óra időtartama:45 vagy 50 perc!)

Milyen tünetek esetén merül fel a vizsgálat szükségessége?

 • Ha gyermekének megkésett a beszédfejlődése (megkésett: fiúknál 2 és fél éves kora után indul, lányoknál 2 éves kor után),
 • vagy nem jól gyarapodott a beszéde,
 • nem ejt tisztán sok hangot,
 • nem mond hosszú és kerek mondatokat és már elmúlt öt éves,
 • Ha gyermekének a mozgásügyességével probléma van,
 • nagyon nem akar rajzolni,
 • gyenge a grafomotoriuma
 • nem alakult ki a kezessége, holott már elmúlt öt éves, (kialakulatlan a dominanciája)
 • Ha gyermeke már iskolás, és az olvasás nem megy neki,
 • vagy jól olvas, de nem érti,
 • esetleg jól érti, de rossz technikával olvas, vagy a kettő együtt,
 • Ha gyermeke írása olvashatatlan, nehézkes, görcsös, (alaki diszgráfiája van)
 • esetleg a sorokat nem tudja tartani
 • Ha 5. és 16. év közötti gyermeke mozgásügyességben nem elég érett, nem éri el kortársait 
 • Ha hipermotilitás, motoros nyugtalanság jellemző rá
 • Figyelemzavara vagy viselkedési problémája van

Vizsgálataink

 I. Terapeuta vizsgálat:

A terapeuta vizsgálat tartalmazza:

 • előre szülőnek eljuttatott Kórelőzménylap 
 • részletes tájékozódást a gyermek szociális, pszichés, intézményi (óvoda ill. iskola) helyzetéről

Vizsgálati területek:

 1. Fejlődéstani nagymozgások (humángenetikai mozgások)
 2. Rugalmasság
 3. Helyváltoztatás
 4. Egyensúly
 5. Térben való alapmozgások
 6. Keresztmozgások
 7. Ritmusérzék- rövid emlékezet- szerialitás
 8. Felső és alsó végtag független vezérlése és annak összerendezése
 9. Finommotorika: kéz, szem, ajak-nyelv
 10. Dominancia vizsgálat: szem, kéz, láb
 11. Szeriális készség vizsgálata: egy komponenssel, több komponenssel (homloklebeny működés)
 12. Időbeli tájékozódás felmérése
 13. Térbeli tájékozódás felmérése, testséma,lateralitás, térbeli szerialitás

Ezután szülővel való megbeszélés, szükség esetén fejlesztés vagy terápia(ák) beállítása, mely az alább felsorolt területeken kívül kompetencia szerint kiegészítő vizsgálati területeket is tartalmazhat, pl. logopédiai vizsgálat, gyógytornászi szempontú vizsgálat, stb., két-három órás, a kezdeti felmérést további részekbe belemenő felmérésekkel egészítheti ki a gyermekkel való munka folyamán.

Az alapítvány szervezésében évente több alkalommal ingyenes vizsgálatok érhetők el a terapeuta vizsgálat vizsga keretében. 

 

II. Az Alapítvány által kiképzett fejlesztők Fejlesztői vizsgálata. 

A terapeuta vizsgálat szűkített változata, amit a 120 órás alaptanfolyamot sikeresen elvégzett fejlesztők már felvehetnek. 

 

III. Szűrővizsgálatok (óvodák, iskolák), melynek módszerét oktatjuk 120 órás tanfolyamainkon.

A vizsgálat részei: Az általános mozgásfejlettség vizsgálata nagyjából 30 feladaton keresztül. 

Nagyobb létszámú csoportok előzetes vizsgálata részterületek egyes feladataival.

Fejlesztés és terápia részletesen

Az Alapozó Tanfolyam után a hallgató lehet fejlesztő, és továbbképezheti magát terapeutának.

Fejlesztés

A fejlesztendő gyermeklétszám nem körülírt, egy és tizenöt között bármennyi lehet. A gyermeket a fejlesztésekhez előírt vizsgálattal fel kell mérnie.

A fejlesztő magáért a csoportmunkáért vállal felelősséget, mint egy osztályfőnök az osztályáért, ezért néha egyéni figyelemre is sor kerülhet szükség szerint, de nem hosszantartóan, mint cél. Felfedezhet csoportjában olyan gyermeket, akinek a fejlesztés kevés, további vizsgálatok ill. terápia szükséges.

Kórelőzménylapot kell használnia, azt a szülő tölti ki. A Fejlesztő vizsgálatot kell használnia!

 

Terápia

Felelőssége van a terápiás regresszió során a szülővel való szoros együttműködésben.

A Terapeuta Vizsgálati Lapot használja – részletekben is végezhet felmérést. A terápia kezdetekor köteles a gyermekről összefoglaló véleményt írni és szükség esetén kiadni.  Kórelőzménylapot tölteti ki a szülővel, valamit szükség esetén a Tünetfelmérő lapot is. Ha anyanyelvi megítélés nem kompetenciája, ilyen jellegű probléma esetén a gyereket kiegészítő vizsgálatokra küldi. Legalább évente egyszer kontrollfelmérést rögzít. A kezdeti vizsgálat és a kontrollvizsgálat eredményéről kérés esetén a szülőt írásban kell tájékoztatni. Bizonyos feltételek mellett – Tanfolyamon tanítjuk – ajánlott terápiás szerződést kötni szóban. Javasolt szükség esetén a próbaidő megajánlása.

Az Alapozó Terápia minden területének minden gyakorlatán tudnia kell a gyereket végigvezetni. Ha régebben végzett, köteles az új területeken továbbképezni magát. Terápiás munkájának kezdetén, vagy a munka során felmerülő probléma esetén kötelező az Alapítvány vezető terapeutáira való támaszkodás. Kompetenciáját – főleg orvosi kérdésekben – nem lépheti át, ekkor az Alapítvány vezetőjéhez kell fordulnia.

Tehát a fejlesztő főleg a csoportra figyel, a terapeuta az egyes gyermekekre a csoportban és a csoportmunkában az egyes gyermekekre.

A hallgatók aláírt eskütétele

Minden erőmmel és tudásommal azon vagyok, hogy emberileg és szakmailag mindent megtegyek a gyermek maximális fejlődése érdekében!* Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem