Tamasiánné Csobod Andrea

Terapeuta


Marcali
06/30-210-1669
2017.

Alapvégzettség: gyógypedagógus – szomatopedagógus, gyógytestnevelő

Iskolaérettlen, megkésett beszédfejlődésű, mozgásügyetlen, diszlexia veszélyeztetett óvodások, figyelemzavaros, tanulási nehézséggel, akadályozottsággal küzdő 5-16 éves gyerekek.