Pásztorné Kis Gabriella

Terapeuta


Oroszlány
20-372-9411
2018.

Óvodapedagógus, Tanulásban Akadályozott Gyógypedagógus, Alapozó Mozgásterapeuta, GMP, GOH terapeuta, Sindelar terapeuta,

Kikkel foglalkozom:

Megkésett beszédfejlődésű, iskolaéretlen, mozgás ügyetlen óvodások 3-6-7 év

Tanulásban jelentkező problémák megelőzése, korrekciója anyanyelvi /beszédészlelés beszédértés problémái / és olvasási nehézségekkel, grafomotoros gyengeséggel küzdő iskolások /6-14 év/ fejlesztése kis csoportban, vagy egyéni terápiában

 

Végzettség, tanfolyamok:

2002 ELTE-TÓFK Óvodapedagógus

2006 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozat Győr Tanulásban Akadályozottak Szakos Gyógypedagógus

2011 ELTE-PPK Neveléstudományi Mesterdiploma Koragyermekkor szakos bölcsész

2018 Alapozó mozgásfejlesztő, alapozó mozgásterapeuta

2019 Sindelar II., vizsgáló és fejlesztő eljárás iskolásoknak

2019 G-O-H, GMP diagnosztika, fejlesztés dr. Gósy Mária

2019 Ritmus az alapozó mozgásterápiában

2019 Sportpoharak az alapozó mozgásterápiában