Telek Erika

Terapeuta


Tata
06 30 24 82 545
1996

Végzettségem .: tanító , fejlesző pedagógus,  Preventív és korrektív pedagógia pszichológia szakértő
Szakterületem : diszlexia, diszgráfia, tanulási nehézséggel és részképességzavarral küszködő tanulók  komplex fejlesztése 5 - 16 éves korig.
1995. Meixner Dyslexia prevenció és reedukáció
1996. Alapozó Terápia
1996. Dr. Torda Ágnes  / Bárczy /  Dyslexiás, dysgraphiás  gyerekek fejlesztése 
1997. Ayres  / dr. Varga Izabella   ELTE  /
1998. Kulcsár Mihályné Tanulásban akadályozottak megsegítése és fejlesztése
1999. dr. Gósy Mária  GOH - GMP  diagnosztika
2004. Fejlesztőtechnikák átfogó gyakorlati alkalmazása komplex  GOH  -  GMP  diagnosztika alapján
2014. Homloklebeny fejlesztése terapeuta