+3630 633 29 17
info@alapozoterapiak.com*
hu en fr

Anyanyelvi-zenei helyesírás-javítás, diszgráfia kezelés tanfolyam

A tanfolyam nem akkreditált. Budapesten inditás esetén öt héten át heti 3 délutánt (5x3 délutánt), vidéken inditáskor 3 héten át minden délutánt vesz igénybe (heti 3x5 délutánt).
A tanfolyam dijának befizetéséről számlát adunk, a tanfolyam elvégzésekor tanúsitványt.

Sem a tanfolyam, sem a módszer nem igényel semmilyen különleges eszközt, minimum 12 - maximum 21 hallgatóval a tanfolyamot az ország bármely részén megtartjuk.

A TANFOLYAMOT NEM AZ ALAPOZÓ TERÁPIÁK ALAPÍTVÁNY INDÍTJA!

Érdeklődni lehet a tanfolyam szervezőjénél:
Lengyel Anna
tel.: +36 70 3154623 Lengyel Anna
email: annalengyel [kukac] gmail.com

Tárgyi feltételek:
Bármely 20-30 m2 szoba vagy terem.
Minden Hallgatónál Meixner Idlikó: Én is tudok olvasni könyvének piros kötete.

A tanfolyam díja:

85.000 Ft (65 óra 5 illetve 3 hét alatt)

Egyéni fiztetők számára részletfizetési kedvezmény kérhető: 20.000 Ft tanfolyam kezdetéig, a fennmaradó rész havi 10.000 Ft részletekben. Egyéni fizetők a tanfolyam díját a tanfolyam kezdete előtt 10 nappal be kell fizessék és a befizetési bizonylatot bemutatásra a tanfolyam kezdetén hozzák magukkal.

Akiknek munkahelye fizeti a tanfolyamdíjat, a befizetés igazolását szintén hozzák magukkal, akkor is ha átutalással történt.

Regisztrációs díj: 10 000 Ft. melyet visszalépés esetén a tanfolyam kezdete előtt egy hónappal még vissza tudunk fizetni, utána már nem. Ha jelentkezés ellenére a tanfolyamon nem tud vagy nem kiván részt venni, kérjük, minél előbb jelezze, hogy várakozókat behivhassunk.
Bankszámlaszám elérhető Lengyel Annán keresztül.

A továbbképzés célja:

A gyermek anyanyelvi készsége függ örökletes, genetikusan programozott tényezőktől, azonban a gyermek beszédhallása, észlelése, a belső beszéd tisztasága és a tiszta anyanyelv-ejtés környezeti tényezőktől függ és érzékszervi tanulás útján jut a gyerek birtokába a beszédtanulás korában. Később a tiszta belső beszédre, mint alapra jogos igazán a nyelvtani szabályok által formált helyesírást építeni. Ez az érzékszervi tanulás ma belső és külső tényezők miatt megnehezített.

Célunk, hogy a pedagógus kezébe kapjon egy olyan problémafelismerő és érzékszervi-játékos tanítási módszert, mely a gyereket – a magyar nyelv ritmusos zenei elemeit felhasználva – szinte újra tanítja tisztán hallani és ejteni nyelvét. A tisztán hallott-képzett nyelvet visszük át írásba.

A hallgató megtanul vizsgálatot végezni, véleményt felállitani, megismerkedik a gyakorlatsorokkal, melyeket kézbe is kap, és két gyermekcsoportn megismeri az alkalmazás metodikáját.Megismerkedvén a módszerrel, azonnal elkezdheti alkalmazni. A már egyszer végzett hallgatók bármikor bármelyik anyanyelvi tanfolyamunkra beülhetnek hospitálni térités nélkül, szivesen látott vendégeink.

A tanfolyam célcsoportjai:

Mindazok a pedagógusok, akik anyanyelvi fejlesztéssel, tanítással foglalkoznak.
Munkakörök, akiknek javasoljuk a részvételt:

 • tanító
 • tanár
 • logopédus
 • fejlesztő pedagógus
 • óvodapedagógus
 • gyógypedagógus

Szeretnénk, ha a módszer enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál (tanulásban akadályozott, több ilyen gyerekünk volt), és enyhe fokú hallássérült gyermekeknél is alkalmazásra kerülne. Óvodásoknál helyesirást nem lehet javitani, de a nyelvünk meghallását igen.
Ez a módszer főleg II., III., IV. és V. osztályos gyermeken segit. Később a hallólebeny fejleszthetősége lehetséges, de megváltozik, kissé csökkenő mértékű.

A program tartalmának rövid ismertetése:

Egyre több a helyesírás-gyenge gyermek. A helyesírási készség függ anyanyelvünk tiszta meghallásától, a tiszta belső beszédtől és jó, tiszta ejtéstől, hiszen amit a gyermek a "belső beszéd"-ben hall, azt fogja leírni, a helyesírási szabályoknak csak már egy tiszta belső hallásra-beszédre épült írást kellene tovább formálni. Ez ma egyre inkább nem így van, különböző külső-belső tényezők miatt a gyerekek érzékszervi beszédtanulása (1-7 éves kor) nagyon gyenge és a tiszta észlelés nem alakul ki. "Semmi sincs a tudatunkban, mielőtt érzékszerveinkben ne volna" (Hume). Ha az érzékszervi anyanyelvtanulás gyenge, akkor hogy kívánhatjuk gyermekeinktől, hogy amit rosszul hallott és ejtett, azt jól írja?

Módszerünkkel a gyermekek beszédhallását, tiszta belső beszédét és tiszta ejtését újraépítjük, figyelembe véve a beszédfejlődés spontán törvényszerűségeit is. Hallás > utánzás > ejtés > önmagát hallás > javítás > ejtés > stb. játékok láncolatán keresztül megtanítjuk meghallani anyanyelvünk "dramaturgiáját" - intonáció, hangsúly, szöveg tagolása stb. -, a magánhangzók hosszúságát-rövidségét, a mássalhangzók hosszúságát-rövidségét. Ehhez segítségül vesszük a zenei pontosságú nyelvi ritmusképzést.

Megtanítjuk érzékelni nyelvünk tagolódását: hogyan helyezkednek el a fonémák, mint gyöngyök sora a szavakban és a mondat tagolódását szavakra, előbb érzékeltetés, majd tudatosítás útján. A program koronái az összegző játékok, melyek absztrakciós jelekkel összefoglalják az eddigi részterületeket és amelyek segítségével már átvihetjük a jól begyakoroltakat - a jó írásba.

A tanfolyam és a módszer nagyon gyakorlati felépítésű.
A délután első órájában a „kicsik” (2.-3. o.) módszerét mutatom be, egy óra 50 perces, majd 10 perc szünet. A második órában a „nagyok” módszerét, szintén 50 perces óra és szünet. Az ezután következő konzultációs órán - 90 perc egy rövid szünettel - sorra vesszük és megbeszéljük a gyakorlatokat és elsajátitjuk a metodikát. Természetesen a szülők megbeszélése szerint lehet, hogy a nagyok órájával kezdünk és a kicsikével folytatjuk, a sorrendnek nincs jelentősége.

Az egész tanfolyam még a tanfolyamkezdés előtt szülői értekezlettel kezdődik. Szeretném, ha minél több hallgató venne részt a szülői értekezleten is, melyet Lengyel Anna szervez. A szülők még az értekezlet előtt kézbe kapják a Fejlesztő Pedagógia folyóirat 2001/1. számában leközölt cikket, mely a módszerről szól. A gyerekeket vagy a szervező intézet, vagy a hallgatók szokták hozni, van elég diszgráfiás gyerek. A tanfolyamon egy gyermekcsoportban maximum öt gyerek lehet. Nem lehet köztük magatartászavaros, mert akkor a hallgatók nem tudják követni a módszer vonalát, de figyelemzavaros lehet, mert a figyelemzavar igen gyakran épp annak a tünete, hogy a gyerek nem hallja tisztán anyanyelvét. A szülőknek a tanfolyamkezdés előtt Kórelőzménylapot és Tünetfelmérőlapot kell kitölteni, melyet Lengyel Anna juttat el hozzájuk, hogy megismerjük a gyerek helyesírási gyengeségének feltételezhető okait. A gyerekek óráiért, ha csak jelképes összeget is, de kérünk téritést, melyről számlát adok, mert ha nem kértünk, nagyon rossz volt a tapasztalatunk: az „ingyen” fejlesztésre a szülők hol hozták a gyereket, hol nem, a folyamatban a gyerek elmaradt, és jött a gyerek elbizonytalanodása, szorongása. Maga a módszer nagyon játékos, de folyamata van.

A hallgatók az első napokban megtanulják a gyerekek problémájának kiértékelését, maguk is végeznek önálló tesztfelvételeket és kiértékelést. Az első naptól kezdve a gyerekeken látják a módszer metodikáját. Kézbe kapják a gyakorlatsort. A nap harmadik órájában (9o perc kis szünettel) átbeszéljük a gyakorlatokat és a metodikát, megtanulnak fejlesztési tervet felállítani. Az utolsó napokban a hallgatók tartanak a gyerekeknek órát – ez egyben gyakorlati vizsga is -, az utolsó előtti nap konzultációs órájában rövid elméleti dolgozatot írnak kérdésekre adott válaszokkal.

A gyakorlati és elméleti vizsgák után a tanfolyam tanúsítvánnyal zárul, mely után el tudnak kezdeni a módszerrel dolgozni.

A hallgatók-megegyezés szerint szülők is beülhetnek – a 15 nap alatt közvetlen visszajelzést kapnak a fejlesztés hatásáról, hatékonyságáról, mert ez már a gyerekeken jelentkezik.
A tanfolyam után folyamatos konzultativ lehetőséget biztositunk. Évközi hospitálásra lehetőség van Gyarmati Évánál, elérhetőségét,  BEMUTATKOZÁSÁT itt találja.

Minden bővebb információ:
Lengyel Anna tel:+36 70 3154623
Problémás esetekben:
Dr. Marton Dévényi Éva tel: +36 20 924 6422, martdeva [kukac] gmail.com
Szülők problémáit szívesen megbeszélem velük.

Jelentkezési feltételek:

Megfelelő főiskolai vagy egyetemi diploma:

 • tanítóképzői,
 • tanárképző magyar szakos,
 • logopédus,
 • fejlesztő pedagógus,
 • gyógypedagógus,
 • óvodapedagógus.

Kötelező irodalom, a tanfolyam megkezdése előtt kérjük elolvasni:

 1. Fejlesztő Pedagógia c. folyóirat 2001/1. számában közölt cikk az Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztésről. Marton-Dévényi Éva dr. szerzőségével.
 2. Dr. Schneider Júlia - Dr. Simon Ferenc: A beszédészlelés-beszédpercepciós diagnosztika buktatói. In: Fejlesztő Pedagógia 193-205 o. M.Tamás Márta szerk. ELTE Eötvös Kiadó 2009.
 3. Schneider Júlia-Simon Ferenc: A beszédhallás diagnosztikája. in: Beszédészlelés és beszédmegértési zavarok az anyanyelv elsajátitásában 104-113.o. Gósy Mária szerk., Nikol Kft. 2007.

A tanfolyam első napján a kötelező irodalomból rövid kérdés-válasz (nem esszé) dolgozatot irunk! Az irodalom beszerzését – ha könyvtár nem áll rendelkezésetekre – beszéljétek meg Lengyel Annával!

A továbbképzés összóraszáma:

65 óra.

Letölthető mellékletek:

Jelentkezési lap* Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem