hu en fr

ALAPOZÓ MOZGÁSFEJLESZTŐ ÁLLAPOTFELMÉRÉS - Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi felmérésére

 

Közel 30 éves hagyományt szakítunk meg a 2024.évi képzéssel. Átalakítottuk a korábbi „nyári 3 hetes” tanfolyamunkat, figyelembevéve a hallgatói minőségbiztosítási kérdőívek tanulságait, saját oktatói tapasztalatainkat, alkalmazkodva a meghosszabbított tanév adta lehetőségekhez.

Arra törekedtünk, hogy tartalmas, de élhető, meglévő tudásanyagukba integrálható mennyiségű és minőségű tananyagot sajátíthassanak el következő tanfolyamainkon, elnyújtottabb idői keretek között.

Tekintsük át együtt a 2024.évi Alapozós képzést:

Az alapozó mozgásfejlesztő (korábbi nevén alapozó terápiás fejlesztő) képzést 2 egységre bontottuk.

Első képzési egység: ALAPOZÓ MOZGÁSFEJLESZTŐ ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Módszer a gyermek idegrendszer mozgásos, érzékszervi felmérésére (60 óra, akkreditált)

A képzésrész célja, hogy a hallgatók elsajátíthassanak egy olyan mozgás-állapotfelmérő módszert, mellyel képessé válnak az idegrendszer érésbeli elmaradásait feltérképezni, ezt követően pedig megfelelő fejlesztést vagy terápiát ajánlani. Fontosnak tartjuk a gyermekek holisztikus szemléletű megfigyelését, mely során a hallgatók megtanulják felismerni a tüneteket és a tünetek mögött feltételezhető ok-okozati összefüggéseket. A képzés része, hogy a hallgatók az állapotfelmérés gyakorlatait maguk is megtanulják, azok pontos kivitelezését elsajátítsák, a gyakorlatok helyes instrukcióit közölni tudják. A képzés sikeres elvégzése kizárólag az alapozó mozgásfejlesztő képzésre jelentkezésre jogosít. (Önálló alapozó mozgásfejlesztői állapotfelmérés végzésére nem!)

Második képzési egység: ALAPOZÓ MOZGÁSFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére (80 óra, akkreditált)

A képzésrész célja, hogy a hallgatók elsajátíthassanak elméleti felkészítéssel megalapozva gyakorlatban is egy, az elemi mozgásmintákra és a mozgáskoordináció fejlesztésére támaszkodó komplex, több agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztési módszert. Cél, hogy a hallgatók a gyermekek mozgásfejlesztésén keresztül csökkenthessék, esetleg felszámolhassák a részképességzavarok fejlődésbeli elmaradásból származó okait, megteremthessék egy jobban szerveződő idegrendszer alapjait, előmozdítsák az idegrendszer fejlődését, érését. A képzés gyakorlati részéhez tartozik, hogy a hallgatók maguk is végigcsinálják az összes gyakorlati feladatot, melyeket készség szinten be is gyakorolnak (azok megfelelő instruálásával együtt), és ezek egy részének bemutatásából vizsgáznak is. A megfelelő végrehajtáshoz fontos a megfelelő fizikai állóképesség! A gyakorlaton minden alkalommal gyermekcsoporttal is találkoznak a képzés során, lehetőséget teremtve a mozgásfejlesztés csoportszervezési, csoportvezetési technikáinak megismerésére, a gyakorlatok helyes kiviteleztetésére, (szükség esetén korrekciójára) az óravezetés gyakorlására. A képzés sikeres elvégzését követően a hallgató alapozó mozgásfejlesztő foglalkozás vezetésére lesz jogosult.

A KÉT KÉPZÉSI EGYSÉG EGYÜTTES ELVÉGZÉSE JOGOSÍT AZ ALAPOZÓ MOZGÁSFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG, valamint az ALAPOZÓ MOZGÁSFEJLESZTŐ ÁLLAPOTFELMÉRÉS VÉGZÉSÉRE. Önmagában egyik sem!!!

ALAPOZÓ MOZGÁSFEJLESZTŐ ÁLLAPOTFELMÉRÉS (első képzési egység)

Módszer a gyermek idegrendszer mozgásos, érzékszervi felmérésére (60 óra, akkreditált)

Alapítási engedély száma: A/13102/2023

Nyilvántartási száma: J/5768/2023

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002401

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000251

A tanfolyam 2024. március 3-tól, 2024. április 27-ig tart.

(szintfelmérő, 8 képzési nap és 1 vizsganap, összesen 10 alkalom!)

Bemeneti feltételek:

 • Felsőfokú pedagógiai jellegű végzettségű, gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek jelentkezését fogadjuk el. (A jelentkezési linken kérjük jelölni!)
 • Alapozó mozgásfejlesztő SZINTFELMÉRŐ a képzésre jelentkezők részére (KÖTELEZŐ!)

Alapozó mozgásfejlesztő szintfelmérő ismertető:

Sajátélmény jellegű mozgásos foglalkozás, melyen betekintést nyerhetnek az Alapozó mozgásfejlesztés gyakorlataiba. Megismerkedhetnek a feladatok különböző nehézségi szintjeivel, így a tanfolyam kezdéséig lehetőségük adódik egyes feladatokat begyakorolni, vagy szükség esetén az általános kondíción javítani, erősíteni.

A szintfelmérő foglalkozásra, a jelentkezés elfogadása után kiküldött visszaigazolásban megadott linken nyílik meg a lehetőség.

 

A 2024. évi Alapozó mozgásfejlesztő állapotfelmérés képzés díja: 180.000 Ft

Regisztrációs díj: 20.000 Ft (ami beleszámít a tanfolyam díjába)

Fizetési határidő: 2024. február 20. (180.000 Ft-20.000 Ft = 160.000 Ft)

 

Tervezett képzési, oktatási napok:

szintfelmérő foglalkozás

2024.01.20. vagy 01.21.

10.00-13.00 óráig, vagy

14.00-17.00 óráig

1033 Budapest, Szent Miklós Általános Iskola és EGYMI

1. elméleti képzés

2024.03.03.   9:00-17:00

(Regisztráció: 8:-9:00-ig)

Villányi Konferenciaközpont

I.  gyakorlati oktatás

2024.03.09.   9:00-17:00   

választott gyakorlati helyszín

II. gyakorlati oktatás

2024.03.23.   9:00-17:00

választott gyakorlati helyszín

2.  elméleti képzés

2024.04.04.   9:00-15:30

Villányi Konferenciaközpont

III. gyakorlati oktatás

2024.04.05.   9:00-17:00

választott gyakorlati helyszín

IV. gyakorlati oktatás

2024.04.06.   9:00-17:00

választott gyakorlati helyszín

V. gyakorlati oktatás

2024.04.13.   9:00-17:00

választott gyakorlati helyszín

3. elméleti képzés

2024.04.21.   9:00-14:00

Villányi Konferenciaközpont

VIZSGA

2024.04.27.   9:00-15:00

választott gyakorlati helyszín

 

A pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények

 • Tudja az Alapozó mozgásfejlesztő állapotfelmérés (továbbiakban felmérés) általános szempontjait. (kötelező irodalom a tanfolyami írásbeli segédanyag)
 • Ismerje a felmérés értékelésének fajtáit (szöveges, számozott).
 • Be tudja mutatni az felmérés feladatait.
 • Helyesen fogalmazza meg a felmérési feladatok utasításait.
 • Tudja alkalmazni az felmérést a korosztályonkénti különbségek figyelembevételével.
 • Legyen képes a gyermekek szűrésére rövidített felméréssel.
 • Legyen képes eldönteni, alkalmazandó-e az Alapozó mozgásfejlesztés az adott gyermek fejlesztésére, avagy más szakterületre irányítandó.
 • Az elméleti köztes ellenőrzés (egyválasztásos kérdőív 10 kérdéssel) összpontszám 70%-ának elérése a 4. tanfolyami napon.2024.04.04.

A pedagógus-továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzése

 • Írásbeli záró dolgozat: kifejtő rész és többválasztásos kérdőív az Alapozó mozgásfejlesztő állapotfelmérés elméletéről és gyakorlatáról
 • Az Alapozó mozgásfejlesztő állapotfelmérés mozgásfeladatainak koordinált, biztos bemutatása
 • Egy tetszőlegesen kiválasztott és felmért gyermek anamnézisének ismertetése a GDPR szabályainak figyelembevételével, a beszélgető lap fontosabb elemeinek kiemelése, az Alapozó mozgásfejlesztő állapotfelmérés megállapításainak bemutatása, a felmérés összefoglalásának és a szülő számára adott ajánlás ismertetése és az elemzés leadása 2db A4-es oldalon (12-es betű, Times New Roman, 1,5 sorköz). Időpontja az utolsó tanfolyami napot követően.

 A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • A hallgató 4 óránál többet nem hiányzott
 • Az elméleti köztes ellenőrzés (egyválasztásos kérdőív 10 kérdéssel) összpontszám 70%-ának elérése a 4. tanfolyami napon
 • Az elméleti záródolgozat összpontszám 70%-ának elérése
 • Az Alapozó mozgásfejlesztő állapotfelmérés mozgásfeladatainak koordinált biztos bemutatása.
 • Egy gyermek Alapozó mozgásfejlesztő állapotfelmérésének írásbeli leadása nyomtatott formában és ismertetése a vizsga napon. Ismertetése az Alapozó mozgásfejlesztő állapotfelmérés általános szempontjainak megfelel.

A képzés elméleti és gyakorlati vizsgálat betanításból áll.

Az elméleti képzés helyszíne: Villányi Konferenciaközpont, 1114 Budapest, Villányi út 11-13. földszinti előadóterem.

A vizsgálat gyakorlati részét teljesíteni lehet: Budapesten, Nagykovácsiban, Nagykőrösön vagy Veszprémben. Kérjük a megfelelő gyakorlati helyszínnél lévő linkre kattintva töltse ki a jelentkezési felületet. Adott helyszínre jelentkezés nem jelenti automatikusan, hogy biztosítani tudjuk minden jelentkező számára az általa választott gyakorlati helyszínt! Kérjük ennek szíves tudomásulvételét!

 

JELENTKEZÉS:

Ahhoz, hogy jelentkezését elbírálhassuk, diplomájának másolatát küldje el a sagi.judit(kukac)alapozoterapiak.com e-mail címre, illetve a regisztrációs díjat utalja át az ERSTE Banknál vezetett bankszámlánkra: 11600006-00000000-93857532 FONTOS!: A megjegyzésbe a résztvevő nevét kérjük feltüntetni! A jelentkezések elbírálása a jelentkezések sorrendjében történik. Ha egy gyakorlati helyszín betelik, már nem lehet kitölteni a felületet. Visszalépés esetén regisztrációs díjat nem fizetünk vissza!

Jelentkezés NAGYKOVÁCSI gyakorlati helyszínre: BETELT!

 

Jelentkezés NAGYKŐRÖSI gyakorlati helyszínre: BETELT!

 

Jelentkezés VESZPRÉMI gyakorlati helyszínre: BETELT!

 

Jelentkezés BUDAPESTI gyakorlati helyszínekre:

Szent Miklós Á. I. EGYMI Kollégium és Gyermekotthon 1033 Budapest, Miklós tér 5. BETELT!

 

Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi Tagintézménye 1039 Budapest, Víziorgona utca 1. BETELT!

 

Menő Manók Alapítvány 1048 Budapest, Farkaserdő u. 21. BETELT!

 

Babolygó Óvoda 1124 Budapest, Tamási Áron u. 41. BETELT!

 

Továbbra is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy igyekszünk a legoptimálisabb gyakorlati helyszínt biztosítani a képzésre jelentkezők számára, azonban előfordulhat, hogy nem az Ön által választott vagy Budapesten belül nem a lakhelyéhez legközelebbi gyakorlati helyszínre kerül beosztásra. Kérjük ennek szíves tudomásulvételét! Köszönjük!

 

A 2024. évi ALAPOZÓ MOZGÁSFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA KÉPZÉS-re jelentkezés az ALAPOZÓ MOZGÁSFEJLESZTŐ ÁLLAPOTFELMÉRÉS tanfolyam sikeres elvégzése után lehetséges.

Az Alapozó mozgásfejlesztés elmélete és gyakorlata képzés tervezett időpontja:

 1. június 24-től, 2024. július 8-ig

Részvételi díj: 290.000 Ft* Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem